پوشش توریست‌ها برای فرار از گرمای هوا در شیراز

پوشش توریست‌ها برای فرار از گرمای هوا در شیراز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کواره، پوشش جالب توریست‌ها برای فرار از گرمای هوا در مکان های گردشگری شیراز بیش از هر چیز جلب توجه می کرد.

لباس جالب توریست ها در شیراز