واکنش امام جمعه شهرستان کوار به حوادث خیابان پاسداران

واکنش امام جمعه شهرستان کوار به حوادث خیابان پاسداران

این حادثه شبه داعشی با هوشیاری واقتدار نیروی انتظامی وبسیج با تقدیم چندین شهید مظلوم با اقتدار و صلابت در کمتر از یک ربع ساعت خنثی و جمع شد

به گزارش کواره، حجت الاسلام گشول در این رابطه عنوان داشت:

غائله یا حادثه خیابان پاسداران در ۳۰ بهمن و در شب شهادت حضرت زهرا (س) قطعه دیگری از طراحی دشمن برای نا امن کردن ایران و مخدوش کردن امنیت بود ، این حادثه شبه داعشی با هوشیاری واقتدار نیروی انتظامی وبسیج با تقدیم چندین شهید مظلوم با اقتدار و صلابت در کمتر از یک ربع ساعت خنثی و جمع شد ، این اقتدار نیروی انتظامی و بسیج است ، هر کس یا کسانی بخواهند امنیت و آسایش و آرامش مردم را مخدوش کنند به هر اسمی ، به هر عنوانی با اقتدار و صلابت با آنها برخورد خواهد شد.آشوب گران به دنبال کشته سازی و ایجاد انگیزه در اقلیت ها و نا امن کردن جامعه بودند اما تیرشان به سنگ خورد.