هشدارهای مهم فرماندهی نیروی انتظامی کوار در مورد چهارشنبه سوری

هشدارهای مهم فرماندهی نیروی انتظامی کوار در مورد چهارشنبه سوری

به گزارش کواره، سرهنگ همت پور فرمانده انتظامی شهرستان کوار طی پیامی از شهروندان خواست در آخرین چهارشنبه سال(چهارشنبه سوری) به هشدارهای زیر توجه نمایند:

۱-با چهارشنبه سوری نوروز خود و دیگران را خراب نکنید.
۲-به کودکان خود بیاموزید که با افروختن آتش باعث تخریب و آتش کشیدن محل و یا شخصی نشوند.
۳-با ایجاد سر و صدای ناهنجار برای همسایگان ایجاد مزاحمت نکنید.
۴-از پرتاب ترقه های بزرگ و دست ساز خودداری کنید.
۵-از روشن کردن آتش نزدیک مواد اشتعالزا مانند نفت،بنزین و غیره اجتناب کنید.
۶-از روشن کردن آتش روی چمن ها،آسفالت و در مجاورت درختان پرهیز کنید.
۷-سعی کنید فرزندانتان را در کنار خودتان چهارشنبه آخر سال را به خوشی و خوبی بگذرانید.
۸-درست کردن ترقه های دست ساز برابر است با آتش سوزی،تخریب و نقص عضو کردن خود و دیگران