مراسم سنتی کاسه کلی برای طلب باران در اکبرآباد کوار برگزار شد

مراسم سنتی کاسه کلی برای طلب باران در اکبرآباد کوار برگزار شد

در پی خشکسالی بی سابقه در شهرستان کوار و به منظور نزول رحمت الهی مراسمی با عنوان “کاسه کلی” برای طلب باران، روز گذشته در روستای اکبرآباد شهرستان کوار برگزار شد.

به گزارش کواره، روستاییان کواری در این مراسم سنتی که توسط تعدادی از کودکان منطقه اجرا می شود، بر این باورند که انجام این مراسم باران را به همراه خواهد داشت.
بدین گونه که کودکان ۴ تا ۱۳ ساله با کوبیدن بر روی سطل و با خواندن اشعار و تصنیف هایی در محله های روستا، باران را درخواست می کردند.
کودکان با قرائت اشعار مخصوص کاسه کلی از جمله ˈ کاسه کلی پادشاه ، بارون بزن تو بشها ، بشهای ما جوونه ، حكم خدا روونه ˈ به در خانه های روستا می روند و صاحب خانه ها با ضمانت یکی از کودکان کاسه کلی که قول می دهد تا تاریخ مشخصی باران ببارد، اجناسی از قبیل انجیر، گندم برشته، خرما را به کودکان می دهند و مقداری آب نیز پشت سر کودکان کاسه کلی به امید بارش باران می ریزند .در این رسم سنتی اگر تا تاریخی که شخص ضامن مشخص کرده بود باران نبارد وی به صورت نمادین فلک می شود.