حضور تکواندوکار کواری در مسابقات کشوری قرآن و پومسه

حضور تکواندوکار کواری در مسابقات کشوری قرآن و پومسه

اولین دوره مسابقات کشوری قرآن و پومسه روز گذشته در تهران پیگیری شد و حامد قربانی زاده قاری ممتاز و قهرمان ارزنده و خوش نام تکواندو شهرستان کوار و استان فارس در اولین حضور خود به مقام پنجم این دوره از مسابقات رسید.

به گزارش کواره، هدف از این دوره از مسابقات شناسایی نفرات برتر قاریان قرآن و ورزشکاران قهرمان بود و با برنامه ریزی که فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران در این رویداد انجام داده است، باعث گسترش و حفظ مکتب قران و رشد مرام پهلوانی در ورزش قهرمانی می شود.