جان باختن یک جوان در استخر کفترک شیراز

جان باختن یک جوان در استخر کفترک شیراز

به گزارش کواره، امروز یک جوان که بدون توجه به اخطار ها اقدام به شنا در استخر واقع در كفترك شیراز كرده بود در همان لحظات اوليه غرق شد.

غرق شدن در استخر شیراز