استاندار فارس چه کسی خواهد بود؟

استاندار فارس چه کسی خواهد بود؟

روزهای گذشته خبرهایی در فضای مجازی منتشر شد ،که حاکی از رفتن استاندار غیربومی استان فارس و جایگزینی پژوهش جهرمی بجای وی بود.

مهندس افشانی

به گزارش کواره، برخی کانالها و افراد فعال اصلاح طلب که درجهت ابقای استاندار فعلی و یا به کارگماری فرد دیگری به جای پژوهش جهرمی تلاش میکنند،امروز خبر دیگری مطرح کردند که «هادي پژوهش جهرمي معاون سياسي استاندار فارس و از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه سال ها در مشهد فعاليت داشته است يكي از گزينه هاي اصلي شهرداري مشهد است»
با انتشاراین خبر ازسوی گرداننده اصلی یک کانال اصلاح طلب میتوان نتیجه گرفت که لابی اصلاح طلبان محترمانه مخالفت خودرا برای تصدی استانداری پژوهش اعلام کردند.
گفتنی است خبرها و شنیده های فضای مجازی حاکی از رفتن استاندار فارس بارها مطرح شده و تکذیب نگردیده است.
برخی نیز معتقدند همه احتمالات بستگی دارد به تصدی وزارت کشور و احتمال وزارت موسوی لاری ،که دراینصورت مشخصا پدرخوانده اصلاحات در استان فارس راسا در خصوص استان تصمیم گیری خواهد کرد و دراینصورت گزینه احتمالی وزارت کشور افشانی نخواهد بود