آخرین وضعیت آسفالت جاده قنات-دهداری و روکش جاده کوار-اکبرآباد

آخرین وضعیت آسفالت جاده قنات-دهداری و روکش جاده کوار-اکبرآباد

به گزارش کواره، داریوش دهقان فرماندار شهرستان در سفر استانی خود و در دیدار با تکاور مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس پیگیر وعده های مقامات کشوری و استانی در خصوص مسائل و مشکلات راههای مواصلاتی شهرستان شد.

در این دیدار مسائل مربوط به جاده مواصلاتی اکبرآباد- کوهنجان؛ کوار-اکبرآباد؛قنات و همدم آباد؛تقاطع غیر همسطح ورودی ذوب آهن و ورودی و خروجی جاده کمربندی اکبرآباد مورد بررسی قرار گرفت که در ذیل به شرح مراحل در حال انجام هریک از موارد فوق پرداخته خواهد شد:

۱٫ جاده اکبرآباد -کوهنجان: در راستای احداث ۵ کیلومتر فاز اول این جاده در مرحله برگزاری مناقصه جهت تعیین پیمانکار قرار دارد.

۲٫ جاده کوار – اکبرآباد
که پس از برگزاری مناقصه پیمانکار تعیین گردیده و بزودی به اجرا در خواهد آمد.

۳٫ آسفالت جاده قنات- دهداری در مرحله مناقصه محدود قرار دارد.

شایان ذکر است آسفالت جاده قنات-دهداری در مناقصه عمومی قرار گرفته بود لکن بعلت عدم حضور هیچ پیمانکاری در مناقصه فوق طی مهلت قانونی ،دستور برگزاری مناقصه محدود از سوی مدیر کل راه و شهرسازی داده شد.

۴٫ تقاطع غیر همسطح ورودی ذوب آهن که با مشارکت راه و شهرسازی استان و ذوب آهن به اجرا در خواهد آمد موافقت نامه مبادله گردیده و در مرحله تشریفات برگزاری مناقصه قرار دارد.

۵٫ ورودی و خروجی کمربندی اکبرآباد در خصوص احداث میدان مطالعات اولیه صورت پذیرفته است.